Nabídka:

 

Apartmány:

- Istrie

- Kvarnerská riviéra a ostrovy

- Severní Dalmácie

- Střední Dalmácie

- Jižní Dalmácie

- Zvláštní nabídka

- Luxusni vily s bazénem *

- Yacht Charter

- Cykloturistika

 - Last minute
 - Online rezervace
 - Pokoje

- Nemovitosti

- Pronájem do fixu

- O nás

 - Kontakty

- Chorvatsko

- Gastro nabídka

- Národní parky

- Vylety

 - Podmínky
 - Domácí řád a pravidla
 - Drobné rady

- Svet

- Kniha návštěv

- Tvroba stránek

- Mapa stránek

 - Kontakty
 
 

 

 

K moři do Chorvatska!

Ubytování a dovolená v Chorvatsku!

Apartmány - Chorvatsko - Dalmácie - Davor Krtalić - Dalmatinac

Jaderské moře, prosluněné pláže a kouzelná příroda to je Dovolená v Chorvatsku!

Nejlepší dovolená pro Vás.

Fascinuje vás Jaderské moře, nedotčená příroda a přátelská atmosféra.

Stranice izradio - Davor Krtalić - Dalmatinac

 

 

CHORVATSKO - Místo pro Vaší dovolenou! Nabídka ubytování - Apartmány - Nejlepší ceny!

HR    CZ    EN    DE    IT

  Podmínky

CENA UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

Cena apartmánu zahrnuje základní službu dle popisu při rezervaci. Ceny jsou vyznačeny u každého apartmánu a zahrnují: denní pronájem, povlečení, vybavenou kuchyňku včetně nádobí a příborů (kromě pronájmu pokojů bez využití kuchyňky), spotřebu vody, elektrické energie, plynu, závěrečný úklid (pokud není jinak označeno). Zvláštní služby - jsou služby, které nejsou zahrnuty do ceny ubytování (v popisu ubytování jsou označeny jako služby "dle dohody" nebo "dodatečné služby", které je třeba předem nahlásit - např. domácí mazlíčci). Takové služby je třeba nahlásit již při rezervaci a hradí se zvlášť. Ceny ubytování se uváději v Eur. Zprostředkovatel si ponechává právo na změnu uvedených cen (v případě změny cen ze strany ubytovatele nebo změny průběhu ubytování). Hostům, kteří již zaplatili zálohu při rezervaci zprostředkovatel zaručuje cenu ubytování uvedenou na přihlášce a stvrzence, které slouží jako doklad o zaplacení zálohy. Pokud dojde ke změně před úhradou zálohy, zprostředkovatel je povinen informovat hosta o změně ceny. Pokud se do rezervovaného apartmánu ubytuje více osob než je nahlášeno na přihlášce, ubytovatel má právo nepříjmout na ubytování nenahlášenou osobu nebo příjmout všechny osoby včetně nenahlášených, kteří ubytování uhradí na místě. Pobyt kratší než čtyři noci se zvyšuje o 30%.
 
KATEGORIE A POPIS SLUŽEB

Zprostředkovatel se zaručuje pouze za informace uvedené na webových stránkách prezentovaných na internetu. Hosté nastupují do uklizeného apartmánu po 14.00 hodině, v den odjezdu vyklidí apartmán před 10.00 hodinou. Klíče se odevzdávají majiteli ubytovacího zařízení.
 
PRÁVO ZPROSTŔEDKOVATELE NA ZMĚNY A VÝPOVĚĎ

Rezervované ubytování lze změnit pouze po předcházející dohodě s hostem, a to na ubytování vyšší nebo stejné kategorie a za stejnou cenu, kterou má host potvrzenou při rezervaci nebo se mu vrátí zaplacená záloha.
 
PRÁVO HOSTA NA ZMĚNY A VÝPOVĚĎ

Zaplacená záloha za objednané ubytování se v žádném případě nevrací (záloha je cca 30% a okamžitě po úhradě se převádí majiteli apartmánu, a proto Vám doporučuji řádné zvážení závazné objednávky ubytování).

V případě, že host si přeje změnit nebo zrušit rezervaci, která byla objednána dle jeho požadavku, musí tak učinit písemně (e-mailem, poštou nebo faxem) a to nejpozději 30 dní před nástupem na ubytování. Změnou rezervace se rozumí změna počtu osob nebo termínu (to znamená datum začátku a nebo konce ubytování). První změna rezervace, pokud je možná bez dodatečných nákladů, bude provedena zdarma. V případě, že změna rezervace není možná a host proto již objednanou rezervaci ruší, platí níže uvedená Poznámka 1 a 2 nebo Řešení reklamace.

Poznámka:
1. Změna ubytovací jednotky a každá změna během 30 dní před nástupem na ubytování a během ubytování se pokládá za zrušení rezervace.
2. V případě zrušení rezervace, zaplacená záloha se v žádném případě nevrací nezávisle na datumu přijetí písemného zrušení rezervace.

Pokud host nenastoupí do rezervované ubytovací jednotky včas (to znamená v den nástupu do půlnoci) a předem na tuto skutečnost neupozorní Turistickou agenturu Davor Krtalić - Dalmatinac nebo majitele ubytovacího zařízení, rezervace se pokládá za zrušenou.

Pokud host, který zrušil rezervaci a našel si za sebe náhradu, Turistická agentura Davor Krtalić – Dalmatinac dohodne tuto změnu s majitelem ubytovacího zařízení a hostu naúčtuje pouze skutečné náklady, vzniklé touto změnou.

 
POVINNOSTI ZPROSTŔEDKOVATELE A MAJITELE

Povinností zprostředkovatele je, aby všechny nabídnuté rezervované služby byly splněny. Majitel je povinen hostům zajistit všechny zakoupené služby a odpovídá za služby částečně neposkytnuté. Zprostředkovatel i majitel nenesou odpovědnost za změny a neposkytnuté služby vyvolané vyšší mocí.
 
POVINNOSTI HOSTA

Host je povinen:
- vlastnit platné cestovní doklady
- dodržovat celní a devizní předpisy
- dodržovat domovní řád ubytovacího zařízení
- zajistit si potřebná víza
- veškeré způsobené škody v ubytovacím zařízení uhradit majiteli v plné výši
 
ZAVAZADLA

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za ukradená, ztracená nebo poškozená zavazadla v apartmánu.
 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně za ubytování.
 
REKLAMACE

- V případě, že host není spokojen s ubytováním, veškeré závady nebo neposkytnuté služby hlásí majiteli. Host je povinen poskytnout nezbytnou součinnost tak, aby bylo možné závady odstranit. V případě změny ubytování, zprostředkovatel i majitel jsou povini hostu nabídnout náhradní ubytování na stejné úrovni jako při rezervaci.
- Pokud host odmítne náhradní ubytování na stejné úrovni jako je při rezervaci, nemá nárok na finanční náhradu.
Pokud host po příjezdu na místo není spokojen s ubytováním, je povinen ihned po příjezdu kontaktovat agenta (zprostředkovatele) a zároveň reklamaci nahlásit majiteli. Host je povinen spolupracovat s agentem (zprostředkovatelem) i s majitelem ve snaze příčinu nespokojenosti odstranit. Pokud je reklamace oprávněná a 
nabídnuté řešení ze strany majitele pro hosty nevyhovující, pak agent (zprostředkovatel) je povinen nabídnout řešení, které odpovídá zaplaceným službám majiteli. Agent ani majitel nesmí hostu nabídnout změnu ubytování nižší hodnoty. Pokud host na místě nesouhlasí s vyřízením reklamace, která odpovídá zaplacené službě, agent (zprostředkovatel) další připomínky nebude brát v úvahu. 

Pokud host sám opustí ubytování a najde si ubytování jiné a tím nedá možnost zprostředkovateli, aby situaci vyřešil, pak host nemá nárok na vrácení peněz, ani na soudní vyrovnání.

Nejdéle 7 dní po ukončení pobytu host je povinen zaslat písemnou reklamaci, včetně potvrzení od majitele apartmánu o vzniklé situaci a dokladů o dodatečně vzniklých nákladech na adresu agenta (zprostředkovatele). Agent je povinen do 14 dnů informovat hosta o výsledku vyřízené reklamace. Do vyřešení reklamace host nemá právo dávat jakékoliv informace do médií nebo řešit problém pomocí soudu. V opačném případě ztrácí právo na vyrovnání. Pokud host nepředá zprostředkovateli písemnou reklamaci do 7 dní, další reklamace a připomínky zprostředkovatel nebude brát v úvahu.

Finanční vyrovnání se týká pouze za reklamovanou část služby, v žádném případě za všechny poskytnuté a využité služby. Tímto je vyloučena možnost hosta na náhradu ideální škody.

.

Reklamace se neuznává v případě:
Po příjezdu na místo ubytování majitel ukáže hostu apartmán, host si apartmán prohlédne a souhlasí s ubytováním a nemá žádné připomínky, předá majiteli doklady, ten ho zapíše do knihy hostů a host zaplatí částku vyznačenou na voucheru. V takovém případě již host nemůže uplatňovat dodatečné reklamace agentovi (zprostředkovateli), ani žádat vrácení peněz, který sám zaplatil majiteli apartmánu. Takové reklamace neuznáváme za oprávněné, nýbrž je chápeme jako pokus o úmyslné poškození práce agentury.

Host, který po příjezdu na místo ubytování si samostatně s majitelem apartmánu dohodne změnu zarezervovaného apartmánu za jiný apartmán, nemá nárok na reklamaci.

Proti hostům, kteří úmyslně poškozují dobré jméno agenta (zprostředkovatele) i majitele apartmánů bude vznesena soudní žaloba.

 

 Turistická Agentura Davor Krtalić - Dalmatinac

.

Turistická Agentura Davor Krtalić - Dalmatinac

 

Dovolená v Chorvatsku!

 

 .